Min uppsats.

Många är nyfikna om vad jag skriver om och nu har man kommit så långt att jag kan skriva ut det offentligt eftersom själva "resultatet" börjar närma sig slutet, och bara, BARA, en analys kvar ;) 

Min uppsats tillhör ämnesområdet skadeståndsrätt och är ganska omfattande. Mitt syfte är att utreda det strikta föräldraansvaret som finns i en relativt ny lagregel som säger att föräldrar ska betala ut skadeståndsersättning för brott beras barn begått. Der rör sig alltså om brottsbalksbrott (t.ex misshandel eller stöld) som begås av den som är under 18 år. Denna lagregel infördes 2010 för att på sikt kunna minska ungdomsbrottsligheten genom att föräldrar ska ta ett större tillsynsansvar för sina barn. 
 
För att jag ska nå själva "kärnan" i min uppsats har jag en stor allmän del av vad skadestånd innebär och vad som krävs för att någon ska anses som skadeståndsskyldig, annars kommer jag ju ingenstans i min uppsats om ingen är skadeståndsskyldig :P Sedan kommer en del om barns skadeståndsansvar, en del om föräldrars tillsynsansvar enligt föräldrabalken och SEN kommer vi till delen om föräldrars strikta ansvar. Efter det kommer jämkningsmöjligheter och sedan en analys. Piece a cake, ellerhur?! :P 
 
Nä, nu måste jag fortsätta :)